ราคาแพ็กเกจและบริการเสริมของระบบลงเวลา CloudTime

เลือกแพ็กเกจหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ

PriceTable Starter
PriceTable Pro
PriceTable Business
PriceTable Customise
 

รายละเอียดอุปกรณ์และความสามารถเสริม

เพิ่มจำนวนเครื่องบันทึกเวลา

เพิ่มจำนวนเครื่องบันทึกเวลา

สามารถเพิ่มจำนวนเพื่อให้รองรับกับจำนวนพนักงานและความต้องการของคุณ หรือจำนวนสาขาได้ไม่จำกัด
เพิ่มเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Finger Scan ในราคาพิเศษเพียงเดือนละ 550 บาท
เพิ่มจำนวนเครื่องบันทึกเวลา

เพิ่มชุดอ่านบัตรคลื่นความถี่

เพิ่มความสามารถการอ่านบัตรคลื่นความถี่ได้ทั้ง Proximity Card หรือ Mifare Card บนตัวเครื่องได้
เพิ่มชุดอ่านบัตรคลื่นความถี่ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในราคาพิเศษเพียงเดือนละ 50 บาท
3G

เพิ่มความสามารถเชื่อมต่อเครื่องผ่าน 3G

เพิ่มความสามารถให้เครื่องรองรับการเชื่อมต่อผ่าน 3G กรณีไม่มีอินเทอร์เน็ตในการใช้งานตามสาขา
เพิ่ม USB3G เพื่อเพิ่มความสามารถให้ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบ 3G ในราคาพิเศษเพียงเดือนละ 100 บาท
USB Fingerprint

เพิ่มเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบ USB

เพิ่มอุปกรณ์ในการจัดเก็บลายนิ้วมือผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อง่ายต่อการลงทะเบียนลายนิ้วมือ
เพิ่ม USB Finger Reader สำหรับจัดเก็บลายนิ้วมือพนักงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ในราคาพิเศษเพียงเดือนละ 450 บาท
Electronic Lock

ชุดกลอนประตูไฟฟ้า

เชื่อมต่อเครื่องกับระบบกลอนประตูไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมการเข้า-ออกประตู
เพิ่มชุดกลอนประตูไฟฟ้าเพื่อล็อคประตูและควบคุมการผ่านประตูเข้าออกกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในราคาพิเศษเพียงชุดละ 5,500 บาท
Bell

เชื่อมต่อกระดิ่งสัญญาณ

เชื่อมต่อชุดกระดิ่งสัญญาณกับเครื่องเพื่อตั้งเวลาและส่งสัญญาณแจ้งพนักงานได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
เพิ่มชุดกระดิ่งสัญญาณ เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและกำหนดช่วงเวลาส่งสัญญาณให้พนักงานทราบในราคาพิเศษเพียงชุดละ 2,900 บาท
 
 
Line Official : @cloudtime
 
COPYRIGHT © 2017 CLOUDTIME By MAX-SOLUTION
บริษัทฯขอสงวนสิทธิข้อมูลและรูปภาพต่างๆในเว็บนี้ห้ามมิให้ทำการคัดลอกหรือนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร